Ciężkie zaburzenia w rozwoju układu nerwowego, zaburzenia snu, epilepsja a spray Proinsulinowego Peptydu C

Bence przyszedł na świat z bardzo rzadką chorobą genetycznego pochodzenia, zwoje mózgowe rozwijały się u niego tylko częściowo. Matka chłopca borykającego się także z napadami epilepsji opowiadała o poprawie jakości ich codziennego życia.

FDA Compliance
The information in this video has not been evaluated by the Food & Drug Administration or any other medical body. We do not aim to diagnose, treat, cure or prevent any illness or disease. Information is shared for educational purposes only. You must consult your doctor before acting on any content on this video, especially if you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close